Nhà tài trợ

1
1
3
Brot
5

Quản trị đất rừng dựa vào luật tục

Đồng Thắng II, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Ngày đăng: 23/10/2013

CIRUM đang triển khai thực hiện một mô hình tại Đồng Thắng “Sử dụng và quản lý rừng tự nhiên dựa vào kiến thức bản địa thông qua các Nhóm thầy thuốc nam truyền thống. ...

Chi tiết

Đồng Thắng I, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Ngày đăng: 23/10/2013

Sau khi thực hiện thành công dự án thí điểm về hỗ trợ và thúc đẩy giải quyết bất cập trong quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp tại xã Bắc lãng, huyện Đình Lập ...

Chi tiết