SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY CIRUM LUPAPA FARMER'S FIELD SCHOOL LANDNET MEKONG DMP
Nghiên cứu tình huống
Tổng quan
Quyền đất rừng
Quản trị đất rừng dựa vào luật tục
Đồng quản trị đất rừng
Liên minh chủ quyền sinh kế
Quản trị đất rừng dựa vào luật tục
23/10/2013
CIRUM đang triển khai thực hiện một mô hình tại Đồng Thắng “Sử dụng và quản lý rừng tự nhiên dựa vào kiến thức bản địa thông qua các Nhóm thầy thuốc nam truyền thống. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 01/2012 – 12/2013.
xem chi tiết...
23/10/2013
Sau khi thực hiện thành công dự án thí điểm về hỗ trợ và thúc đẩy giải quyết bất cập trong quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp tại xã Bắc lãng, huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn, vào năm 2005 - 2008 thành công, CIRUM tiếp tục những nỗ lực của mình thông qua dự án "Nâng cao năng lực quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên dựa vào công đồng” cho cộng đồng dân tộc Dzao, Tày và Sán chỉ.
xem chi tiết...
NHÀ TÀI TRỢ
 
Giới Thiệu
- Tổng quan
- Điều Phối Viên Vùng
- Ban Thư Kí
- Vùng hoạt động & Mô hình bằng chứng
Nghiên cứu tình huống
- Tổng quan
- Quyền đất rừng
- Quản trị đất rừng dựa vào luật tục
- Đồng quản trị đất rừng
Xuất bản
- Câu chuyện
- Video
- Tài liệu
- Khuyến nghị chính sách
Cùng Hành Động
- Sự kiện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
- Đăng ký Thành viên
- Hỗ trợ
12C Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam   -   Email: landnetcirum@gmail.com   -   Điện thoại: +84-983 181 288
© Copyright 2014 by LandNet. All Rights Reserved.