Nhà tài trợ

1
1
3
Brot
5

Khuyến nghị chính sách

Vai trò và ý nghĩa của làng bản và rừng cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Ngày đăng: 12/04/2017

Trong lịch sử phát triển của Việt Nam, các làng, bản, thôn, buôn, bon, phum, sóc, ấp  của các dân tộc (đặc ...

Chi tiết

Kiến nghị của CIRUM/LandNet được ghi nhận tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Ngày đăng: 13/03/2017

Cụ thể, khoản 33 điều 2 của Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành ...

Chi tiết

Kết quả Toạ đàm: Những bất cập, tồn tại về chính sách và thực tiễn trong công tác giao đất giao rừng

Ngày đăng: 26/05/2014

Tài liệu này là tổng hợp các ý kiến của các đại biểu đã nêu trong Toạ đàm: Những bất cập, tồn tại về chính sách và thực tiễn trong công tác giao đất ...

Chi tiết

Tiếp tục phân tích bất cập và góp ý Dự thảo luật đất đai sửa đổi kì họp thứ 6 - QH khóa XIII.2013

Ngày đăng: 08/10/2013

Sau Kỳ họp Quốc hội thứ 5, SPERI, CODE và CIRUM được tiếp cận 02 tài liệu: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật ...

Chi tiết

  • Trang: 12